Det er bare et tryk på en knap,
men det åbner en helt ny verden!

Velkommen til SimonsVoss Technologies. På denne hjemmeside får du alt at vide om vores enestående, trådløse og digitale låse- og adgangskontrolsystem 3060, om specielle brancheløsninger og om vores virksomhed.

GØR DET RETTE. HURTIGT.
NY WAVE NET ROUTER MED PROTECT FUNCTION.

Den seneste routergeneration fra SimonsVoss tilbyder i forbindelse med dørovervågning enestående beskyttelsesfunktioner som f.eks. "Spær døre i tilfælde af amokscenarier", "Frigiv døre i tilfælde af brand" eller automatiske meldinger i tilfælde af fejl og farlige situationer. WaveNet-router med beskyttelsesfunktion

DIGITAL LÅSECYLINDER 3061
– DOOR MONITORING.

Den digitale låsecylinder 3061 sætter ny målestok for DoorMonitoring i forhold til objektsikkerhed. Mere

HSE Hamburg Water:
Watertight Access Guaranteed.

HSE Hamburger Stadtentwässerung uses the very latest technology to provide a high-quality wastewater disposal service to the region. Its Digital Locking and Access Control System 3060 protects HSE’s technical stations and administrative buildings. MoreSenckenberg Museum