Det er bare et tryk på en knap,
men det åbner en helt ny verden!

Velkommen til SimonsVoss Technologies. På denne hjemmeside får du alt at vide om vores enestående, trådløse og digitale låse- og adgangskontrolsystem 3060, om specielle brancheløsninger og om vores virksomhed.

DEN PERFEKTE LØSNING FOR INTEGRERET ADGANGSKONTROL I BYGNINGSSYSTEMER.


Website SmartIntego

DIGITAL LÅSECYLINDER 3061
– DOOR MONITORING.

Den digitale låsecylinder 3061 sætter ny målestok for DoorMonitoring i forhold til objektsikkerhed. Mere

STRÅLENDE BØRNEANSIGTER - SIMONS VOSS STØTTER SOS-BØRNEBYERNES ARBEJDE.

Hos SimonsVoss er der opstået en tradition: I stedet for firmajulegaver støtter vi SOS-børnebyerne. Vores donation på 10.000 € skal i år gå til at sikre gode fremtidschancer til børnene i SOS-børnebyen i Guniea (Afrika). Mere