Allegion

LÅSEANLÆG
KAN NETVÆRKSKOBLES GRÆNSELØST FLEKSIBELT.

I løbet af de seneste år har SimonsVoss konsenvent videreudviklet System 3060.

Offline.

Den enkle men pålidelige option til låseanlæg med lav kompleksitetsgrad. Berettigelser og spærrelister defineres med systemadministrationssoftwaren Locking-System-Management (LMS) fra SimonsVoss og overføres til en programmeringsenhed. Enheden forbindes direkte med låsene i bygningen. Efter vellykket dataudveksling sluttes programmeringsenheden igen til systemadministrationen, hvortil det lader bekræftelser fra de opdaterede adgangskomponenter overføre til LSM-softwaren.

Delvis netværkstilsluttet.

Ved en delvis netværkstilslutning defineres ændringer via LSM-software og overføres via netværket til gatewaysene. Hvis en bruger opholder sig inden for en gateways radioområde, videresendes de mellemlagrede ændringsdata automatisk til dets identifikationsmedium. Derfra videreføres dataene til låseenhederne ved næste tilkobling.

Online.

System 3060s samlede ydelsesspektrum kan du anvende ved at netværkstilkoble dig til alle komponenter - lige fra systemadministrationssoftwaren via gateways til alle låseenheder. I den forbindelse finder dataudvekslingen sted med alle tilsluttede elementer i realtid. Det bliver muligt at foretage „hurtig spærring af medier“, „nødfrikobling“, „aktivering- / deaktivering via LSM-software“, „fjernovervågning af låseenheder“ og „Eventmanagement (SMS / E-mail)“.

Alle fordele i et enkelt blik.

  • Central systemadministration
  • Central dørovervågning
  • Central styring af eksterne systemer
  • Tilførsel af systemfremmede signaler
  • Eventmanagement
  • Vurdering af fejlmeldinger via eventmanager

Allegion