Allegion

LÅSEANLÆG
KAN NETVÆRKSKOBLES GRÆNSELØST FLEKSIBELT.

Optimalt beskyttede forbindelser.
Hvad enten det er som virtuelt netværk, TCP/IP-netværk eller WaveNet-radionetværk – SimonsVoss har den perfekte løsning. Via det modulære systemdesign kan de frit kombinere de enkelte netværksvarianter med hinanden. Vi tilbyder det passende netværk, der opfylder deres orderes krav præcist.

Offline.
Mindre låseanlæg, hvor der kun sker få ændringer, kan administreres uden netværksopkobling. Adgangsberettigelser oprettes i låseplanen. Data overføres "til fods" med et programmeringsværktøj via radio direkte til hver enkelt lås.

Delvis netværksopkobling.
Ved en delvis netværksopkobling definerer De ændringerne i Locking-System-Management-softwaren. Data videresendes trådløst via WaveNetradionetværket til Gateways. Derfra føres de via brugernes ID-medier til låsene.

Online.
Den samlede vifte af ydelser i System 3060 udnyttes ved at netværkskoble alle komponenter – fra systemadministrationen via Gateways til låsene. Derigennem sker dataudvekslingen med alle netværkets elementer i realtid. Der er mulighed for anvendelser så som "hurtig spærring af medier", "nødåbning", "aktivering/deaktivering via LSM-software", "fjernåbning og -overvågning af lukninger" og "Eventmanagement (SMS/e-mail)". 

Fare ved forsinkelser Reagere rigtigt lynhurtigt.
WaveNet Routeren med beskyttelsesfunktion sørger for, at dørene i fareområdet åbnes eller lukkes afhængigt af årsagen til faren.

Allegion