Allegion

Aktive identifikationsmedier:
Lige så mangfoldige som deres anvendelsesområde.

En digital "nøgle" til alle systemer.

Aktiv transponder, passivt SmartCard elle pinkodetastatur – vælg det optimale identifikationsmedie til Deres låseanlæg og til alle opgaver. Mediet, som kan programmeres frit, kommunikerer med låsene via radio. Der gives kun adgang med gyldig berettigelse. I låseplanen kan De med museklik nemt og bekvemt spærre mistede medier og ændre adgangsberettigelser.

Med et System 3060 identifikationsmedium kan man ikke blot betjene op til syv låseanlæg uafhængigt af hinanden, men også hente arbejdstider frem og f.eks. betale i kantinen.

Allegion