Allegion

Locking-System-Management-Software.
SOFTWARE TIL EFFEKTIV ANVENDELSE
AF INTELLIGENTE SYSTEMKOMPONENTER.

Locking-System-Management – softwaren til Deres låseanlæg.
Det digitale låseog adgangskontrolsystem 3060 består af en række intelligente komponenter. Locking-System- Management (LSM) er den ydedygtige software til opsætning, drift og styring af hele systemet. Dertil hører tildeling og administration af identifikationsmedier, programmering af låsecylindre, SmartHandles og SmartRelais, såvel som udlæsning eller protokollering af adgange.

Enkel systemadministration takket være intelligente funktioner.
Locking-System- Management-Softwaren er opbygget modulært. Vælg den egnede udgave alt afhængigt af kravene. Hvis der senere bliver behov for yderligere udvidelser, kan man opgradere til en mere ydedygtig version. Grundlaget er LSM-Starter-Edition med USB-programmeringsnøgle. Med LSM-Basic-Edition kan De administrere op til 64.000 transpondere og låse, samt op til 100 tidszonegrupper. Importer allerede eksisterende lister. Behold overblikket over bygningsog organisationsstrukturerne med beskrivelsen. Opstil hierakiniveauer og se, hvor nemt berettigelser kan "arves". Gør Deres LSM egnet til netværk såvel som til multibruger. Med protokollering af ændringer skaber De revisionssikkerhed. I adgangskontrolsystemer med flere lokaliteter forenkler anvendelsen af et WaveNet radionetværk administrationsarbejdet og reducerer dermed omkostningerne betydeligt.

SmartIntego
Hvis De vil integrere SimonsVoss-låsekomponenter i et komplekst bygningsmanagementsystem tilbyder SmartIntego sig, den integrerede adgangskontrol. Takket være autokonfiguration af systemenhederne bliver integrationskravet meget mindre, sammenlignet med andre systemer. SmartIntego

Allegion