Allegion

Smart Handle 3062:
Det digitale langskilt.

Det digitale langskilt fra SimonsVoss kombinerer intelligent adgangskontrol-funktionalitet med et elegant og ergonomisk udseende. Bag dets smalle, flade design skjuler sig høj innovativ teknologi.

Ved udviklingen af det nye langskilt SmartHandle 3062 blev der især lagt vægt på kravene til healthcare området og kollegier.

SmartHandle 3062 kommunikerer i det digitale låse- og adgangskontrolsystem 3060 berøringsfrit med identifikationsmedierne og styrer adgangen for op til 64.000 brugere efter tid og sted, og kan derudover drives både online i direkte netværk eller integreres i et G2-baseret, virtuelt SimonsVoss-netværk. Der sættes også nye standarder med batteriskiftecyklus på op til 10 år.

Det enestående ved det digitale SmartHandle 3062 er den hurtige, enkle montering uden nogen form for boring i døren. Monteringsarbejdet reduceres – vha. den innovative og patentanmeldte SnapIn-metode – primært til fastgørelsen af beslaget med en enkelt skrue. Denne metode sikrer, at langskiltet altid sidder perfekt. Da der hverken er brug for ledninger eller huller, forbliver dørene ubeskadigede.
 

Alle fordele med et enkelt blik.

  • SnapIn-Montage med kun en enkelt skrue (til film)
  • Kræver ikke at der bores i døren
  • Kan kobles i netværk direkte og virtuelt
  • Kan også leveres til konventionel montering
  • Præmieret design

Med sit fremragende og innovative design har SmartHandle 3062 fra SimonsVoss allerede modtaget en af de mest prestigefyldte designpriser i verden. Inden for rammerne af red dot award product design 2010 modtog det digitale langskilt 3062 kvalitetsstemplet "red dot" for sit gennemførte design af en jury med særdeles kyndige eksperter.

Allegion